Pada Hari Kami Tanggal 23 September 2021 telah dilaksanakan Taklim Aparatur Karyawan/Karyawati Kecamatan Jatinunggal :

Narasumber : H. Deden Ma’mun MZH CH.CHT (Ketua MUI Kec. Jatinunggal)

Tema          : 11 PERISTIWA PENTING DI BULAN SAFAR

BULAN Safar, yaitu bulan kedua setelah Muharam dalam kalendar Islam (Hijriyah) yang berdasarkan tahun Qamariyah (perkiraan bulan mengelilingi bumi). Safar artinya kosong atau nol. Dinamakan Safar karena dalam bulan ini orang-orang Arab dulu sering meninggalkan rumah untuk menyerang musuh.

Dalam sejarah Islam, bulan shafar menempatkan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan Islam dari zaman Rasulullah hingga kejayaan dan keruntuhunnya. Berikut 11 peristiwa penting di bulan Safar.

 1. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah binti Khuwailid

Menurut beberapa sumber RasulullahSAW menikahi khadijah rha pada bulan Shafar. Menurut Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syeikh Shafiyyurrahman Al Mubarakfuri Rasulullah muda menikahi khadijah atas prakarsa Nafisah binti Munabbih. Mahar yang diberikan Rasulullah saw berupa unta 20

 1. Peristiwa Perang Al-Abwa

Dalam Zaadul Maad Peristiwa ini terjadi pada bulan Shafar tahun ke 12 Hijrah. Perang Al Abwa disebut pula dengan Perang Waddaan.

 1. Tragedi Ar Raji’

Pada tahun 3 H bulan Shafar datanglah kepada Nabi saw kaum dari Bani ‘Adhal dan al-Qaaroh dan menyatakan bahwa mereka masuk Islam.

 1. Tragedi Bi’ir Ma’unah

Peristiwa Bi’ir Ma’unah terjadi pada bulan Shafar tahun 4 H selang beberapa saat setelah tragedi Ar Raji’.

 1. Kemenangan Perang Khaibar

Menurut Ibnu Qayim Al Jauziyah dalam Zaadul Maad Sesungguhnya keluarnya Rasulullah  ke Khaibar adalah di akhir bulan Muharram, bukan permulaannya. Fath (kemenangannya) adalah di bulan Shafar.

 1. Peristiwa Pengepungan di Khats’am

Peristiwan ini jatuh pada bulan Shafar tahun 9 H.

 1. Masuk Islamnya Bani Udzrah

Bani Udzrah adalah salah satu bani yang mempunyai garis keturunan sampai kepada Qushai salah satu kakek Rasulullah saw. Pada waktu itu datang kepada Rasulullah utusan dari Udzroh pada bulan Shafar, tahun kesembilan sebanyak dua belas orang.

 1. Pengangkatan Usamah Bin Zaid

29 Safar tahun 11 H atau 24 Mei 632 Rasululllah mengangkat Usamah bin Zaid supaya memimpin 3000 pasukan, untuk berangkat ke tanah al-Balqa yang berada di Syam

 1. Penaklukan Persia

Peristiwa ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab pada tanggal 14 Safar 16 H atau 17 Maret 637 M. Kaum muslimin dibawah pimpinan Saad bin Abi Waqash memperoleh kemenangan atas Persia.

 1. Jatuhnya kota Baghdad ke tangan Hulakhu Khan

Kota Baghdad yang pada masa itu menjadi pusat pemerintahan Daulah Bani Abasiyah sungguh kehilangan daya. Pada tanggal 9 safar tahun 565 H/ 14 februari 1258 M, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad.

 1. Meninggalnya Pembebas Jerusalem Shalahuddin Al Ayyubi

Pada tanggal 27 Safar 859 atau 15 Februari 1455 Sholahuddin menghembuskan nafas terakhir di damaskus. Para pengurus jenazah terkaget-kaget karena Sholahuddin tidak memiliki harta.

Jadi bulan safar bukanlah bukan penuh kesialan, walaupun demikian terhadap beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa dalam hari rabu terakhir Alloh menurunkan 320.000 balai kita hadapi dengan legowo dengan tetap berdoa dan mengamalkan riyadoh yang telah di ajarkan para guru kita sebagai bentuk ikhtiar dan bentuk penghambaan kita kepada Alloh SWT, Semoga Keselamatan Senantiasa menyertai kita semua….Amiin Ya Robbal “Alamin

(penerbit: jatinunggalkec.sumedangkab.go.id)